Ventilatie

Ventilatieverslaggeving

Naarmate de luchtdichtheid van een gebouw verbetert, neemt het belang van een goed werkend ventilatiesysteem eveneens toe. Een correct functionerend ventilatiesysteem zorgt voor een gecontroleerd binnenklimaat en een mooie balans tussen toegevoerde lucht in de leefruimtes, en afgevoerde lucht in de natte ruimtes.

Ventilatieverslaggeving van residentiële gebouwen

Ventilatie

Een ventilatiesysteem zorgt voor een gecontroleerde in- en uitstroom van enerzijds verse lucht, en anderzijds vervuilde/natte lucht. Hierbij werkt het systeem optimaal wanneer er een balans bestaat tussen toevoer en afvoer. Dit zorgt ervoor dat er geen ongewenste over- of onderdruk ontstaat in de woning.

Een ventilatiesysteem – al dan niet vraaggestuurd – beperkt warmteverliezen in de winter en zorgt voor koelere binnenlucht tijdens de zomer. Ook verhoogt het systeem het comfortgevoel in de woning en verkleint het risico op condensatievocht en ademhalingsproblemen. Het is dan ook geen verassing dat een goed geïnstalleerd ventilatiesysteem zorgt voor een daling in E-peil punten.

Men maakt het onderscheid tussen 4 soorten ventilatie:
– Systeem A (natuurlijke ventilatie).
– Systeem B (mechanische toevoer en regelbare afvoer).
– Systeem C (regelbare toevoer en mechanische afvoer).
– Systeem D (mechanische toe- en afvoer).
In de praktijk wordt bijna uitsluitend geopteerd voor systeem C en D.

Het belang van ventileren

  • Toevoer van verse, schone lucht
  • Afvoer van natte, vervuilde lucht
  • Verhogen van comfort door afvoer van ongewenste geuren, CO² en andere gassen
  • Verkleinen van het risico op schimmelvorming en ademhalingsproblemen
  • Beperken van warmteverliezen door een gecontroleerd binnenklimaat
  • Energiebesparing door het voorverwarmen of afkoelen van toevoerlucht
  • Winnen van E-peil punten bij correct functioneren
Ventilatie

Ventilatieverslaggeving

Sinds 01/01/2016 is men verplicht om bij nieuwbouw en energetische renovaties het ventilatiesysteem te laten keuren door een ventilatieverslaggever. Afhankelijk van welk type systeem er werd gekozen, worden de mechanische ventilatie, eventuele toe-en afvoerroosters en de doorstroomruimten van de woning in situ gemeten en gerapporteerd.

Met een goed ontworpen ventilatie-installatie kan men een verlaging van het E-peil realiseren tot wel 15 E-peil punten. Wellicht kan u daardoor genieten van een aantal subsidies bij het bereiken van een voldoende laag E-peil. Uw EPB-verslaggever kan u hierbij meer details bezorgen.

Naast een EPB-verslaggever dient dus ook een ventilatieverslaggever aangesteld te worden. Deze wordt aangesteld voor ten minste één van de volgende onderdelen:
– Ventilatie voorontwerp.
– Mechanische ventilatie debietmeting.
– Ventilatie doorstroomopeningen.
– Ventilatie regelbare toevoer (syteem C).

Ventilatie

Ventilatie voorontwerp (VVO)

Een ventilatieplan waar toevoer, doorstroom en afvoer visueel worden afgebeeld op een grondplan van het gebouw samen met de vereiste debieten.

Ventilatie

Mechanische ventilatie (MV)

De werkelijke mechanische debieten (pulsie of extractie) worden in iedere ruimte gemeten via de ventilatieroosters. Indien de roosters regelbaar zijn, worden deze waar nodig bijgeregeld om de vereiste debieten en balans te behalen. Zowel de vereiste als de gemeten debieten worden verwerkt in een rapport en vervolgens ingediend bij een extern kwaliteitskader.

Het vermogen van de ventilatiegroep wordt indien mogelijk gemeten met een vermogensmeter en vermeld op het rapport.

Ventilatie

Ventilatie doorstroomopeningen (DO)

De werkelijke doorvoeren voor de luchtstroom (spleten onder de deur, openingen in deur of muur) worden gemeten, berekend en achteraf ingediend bij een extern kwaliteitskader.

Ventilatie

Ventilatie regelbare toevoer bij syteem C (RTO)

De lengte van het rooster wordt gemeten, het type rooster wordt genoteerd en de debieten worden berekend. Vervolgens worden deze resultaten ingediend bij een extern kwaliteitskader.

Ventilatie

Uitvoeren van een ventilatieverslaggeving

De verslaggeving dient steeds uitgevoerd te worden door een erkende ventilatieverslaggever. Er hoort een nauwe samenwerking te zijn tussen EPB-verslaggever en ventilatieverslaggever.

– De metingen/verslaggeving gebeuren steeds volgens STS-P 73-1.
– Dossiers worden opgevolgd en goedgekeurd door een verplicht extern kwaliteitskader.
– De debietmetingen gebeuren met tweejaarlijks gekalibreerde vleugelrad-anemometers.
– Combineerbaar met een luchtdichtheidsmeting.