Safety Coordination

Need help?

Speak with a human to filling out a form? Call us and we will connect you with a team member who can help.

+32 489 993 397

Request your quote for Safety Coordination


BCB bvba voert de veiligheidscoördinatie uit van zowel particuliere woningen als industriële of utilitaire projecten. De expertise van een veiligheidscoördinator is niet alleen in het leven geroepen om de veiligheid van de werken te garanderen, maar ook om kostenefficiënte oplossingen voor te stellen met betrekking tot veiligheidsmateriaal tussen de verschillende partijen.

Veiligheid op de werf is een noodzaak

Toezicht op de veiligheid van ontwerpfase tot oplevering

Tijdens de ontwerpfase wordt de bouwheer ondersteund met advies. Het project wordt doorgenomen en diverse punten worden onder de aandacht gebracht naar efficiënt gebruik, de veiligheid en het bewaren ervan.

Tijdens de uitvoeringsfase wordt de werf bezocht om toe te zien dat de werken volgens de geldende veiligheidsnormen worden uitgevoerd. In overleg met de aannemers wordt overlopen hoe de veiligheid van de werken verder verbeterd kan worden. Via verslaggeving wordt elk betrokken partij geïnformeerd en bewust gemaakt van de veiligheid op de werf.

Safety Coordination

Veiligheidscoördinatie van

» Gezinswoningen
» Kantoorbouwen
» Tertiaire en industriële projecten
» Gevelrenovaties
» Werken waar veiligheidscoördinatie verplicht

Safety Coordination

We have vacancies! Look quickly!

Interested in working as a building inspector in a young and dynamic team? Take a look at our job page and maybe you'll find your next job!