thermografie

Thermografie

Dit is een niet-destructieve opsporingstechniek die wordt gebruikt om onder meer bouwgebreken, vochtproblemen, lekkages en luchtlekken in kaart te brengen. Een controle van zowel de gebouwschil, als de installaties kan met behulp van een thermische camera.

Warmtebeeld- of infrarood onderzoek

Dakisolatie controleren
Dakisolatie controleren

Een thermografisch of infrarood onderzoek brengt oppervlaktetemperaturen in beeld. Een abnormaal temperatuurverloop kan wijzen op een gebrek.

Tekorten in de isolatielaag, lekkage, intrede van vocht, mechanische slijtage en elektrische afwijkingen worden op deze manier makkelijk opgespoord.

Contacteer BCB

Controle van vloerisolatie
Controle van vloerisolatie
Koudebruggen opsporen
Koudebruggen opsporen

Thermografie als opsporingsmiddel

 • Analyse van de gebouwschil
 • Controle vloer- wand- als dakisolatie.
 • Luchtlekken opsporen – BlowerDoortest
 • Vochtopsporingen
 • Lekkages in waterleidingen
 • Opstijgend vocht
 • Condensatieproblemen vaststellen
 • Koudebruggen in kaart brengen
 • Nazicht van hoogrendementsglas
 • Elektrische controles – zekeringsborden
 • Controle schakelaars en stopcontacten
 • Mechanische slijtages vaststellen
Controle isolatielaag
Controle isolatielaag
Luchtlekken aan schrijnwerk
Luchtlekken aan schrijnwerk

Thermische analyse: snel en efficiënt

Samen met het niet-destructieve karakter verloopt een thermografische analyse vrij snel, wat de kostprijs drukt. Opnames van zones met een abnormaal temperatuurverloop worden in een rapport voorzien van advies.

Deze rapportage gebeurt door onze infrarood deskundige met ITC level 2 certificatie.

 

Luchtlekken
Luchtlekken & isolatiecontrole

Thermografie dient als kwaliteitscontrole of als bewijsstuk voor een correct geleverd werk.


Dit op aanvraag van bouwheer, aannemer, architect of andere partijen.

 

 • Laat uw thermografie uitvoeren door een gecertificeerde thermograaf (ITC level 2 certificatie).
 • Optimale condities dienen nagestreefd te worden voor een correct resultaat.

 

Ga naar Passief- & BEN-Bouwen, Expertise, BlowerDoor, Vochtopsporing en Referenties.